Profesiju diena

Š.g. 1. novembrī  LU Rīgas 1. medicīnas koledžā notika Profesiju diena. Vecāko kursu studenti mūsu pirmkursniekus iepazīstināja ar visām koledžā īstenotajām programmām, iesaistot viņus izzinošās un asprātīgās aktivitātēs.

Pirms došanās ekskursijā pa profesiju prezentācijas kabinetiem pirmo kursu studenti pulcējās 4. stāva zālē, kur uzklausīja direktores Intas Miķeles svētku apsveikumu, ansambļa “Sirdstoņi” muzikālo priekšnesumu, kā arī ID1, ID2, IC, IFa studentu pārstāvju uzstāšanos. Pēc tam iepazinās ar gidiem – 2. kursu studentiem, kuru   pavadībā (atbilstoši savai studiju programmai)  sāka “iepazīšanās ceļojumu” pa koledžas aizraujošo medicīnas profesiju pasauli.