Studentiem un docētājiem – atbalsts attālināto mācību laikā

1. Administratīvais atbalsts

Direktore Inta Miķele, e-pasts: inta.mikele@medskola.lv, kontakttālrunis 67371147

Direktores vietniece studiju darbā Ausma Cēbere, e-pasts: cebere@medskola.lv, kontakttālrunis 67379119

2. Metodiskais atbalsts:

Studiju programmā “Māszinība” ar māsas kvalifikāciju –

Maira Vīksna, e-pasts: maira.viksna@medskola.lv, kontakttālrunis 29745025

Studiju programmā “Ārstniecība” ar ārsta palīga kvalifikāciju –

Imants Lācis, e-pasts: imants.lacis@medskola.lv, kontakttālrunis 29226823

Studiju programmā “Farmācija” ar farmaceita asistenta kvalifikāciju –

Artūrs Praškilēvics, e-pasts: arturs.praskilevics@medskola.lv, kontakttālrunis 29689875

Studiju programmā “Ārstniecība” ar vecmātes kvalifikāciju –

Imants Lācis, e-pasts: imants.lacis@medskola.lv, kontakttālrunis 29226823

Profesionālās vidējās un arodizglītības programmās “Zobārstniecība” ar zobu tehniķa kvalifikāciju, “Zobārstniecība” ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju, “Zobārstniecība” ar zobārsta asistenta kvalifikāciju –

Inita Mieze, e-pasts: inita.mieze@medskola.lv, kontakttālrunis 67374184

Arodizglītības programmās “Māszinības” ar māsas palīgs kvalifikāciju, “Sociālā aprūpe” ar aprūpētājs kvalifikāciju –

Sendija Špacs-Daģe, e-pasts: sendija.spacs@medskola.lv, kontakttālrunis 26822614

Inita Mieze, e-pasts: inita.mieze@medskola.lv, kontakttālrunis 67374184

3. Tehniskais atbalsts

Datortīkla administrators Andrejs Djatlo, e-pasts: andrejs.djatlo@medskola.lv, kontakttālrunis 29662388

Saimniecības nodaļas vadītājs Romars Kožarenoks, e-pasts: romars.kozarenoks@medskola.lv, kontakttālrunis 29320179

4. Bibliotēkas resursi

Attālināto mācību laikā bibliotēka piedāvā savam darbam izmantot sekojošus interneta resursus un datubāzes: https://sites.google.com/view/interneta-resursi/m%C4%81jas

Neskaidrību gadījumā lūgums rakstīt bibliotekārei Iveta Prolai, e-pasts: iveta.prola@medskola.lv, kontakttālrunis 25715287

Saziņai ar bibliotēku – e-pasts: biblioteka@medskola.lv, kontakttālrunis 67370045