KONTAKTI

Tālrunis: +371 67370045

E-pasts: biblioteka@medskola.lv

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas bibliotēkas nolikums

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Par bibliotēku

Bibliotēkas krājumu veido mācību un izziņas literatūra, periodiskie izdevumi ārstniecībā, māszinībās, farmācijā, sociālajā aprūpē, zobārstniecībā, arī – psiholoģijā, sociālajās zinātnēs, kā arī pedagogu metodiskie un zinātniskie darbi, studentu kvalifikācijas darbi un pētnieciskie materiāli. Bibliotēkā ir pieejama literatūra svešvalodās: angļu, vācu, krievu un latīņu valodā,  aktuālas medicīnas terminoloģijas vārdnīcas. Krājumā ir  arī ārzemju un latviešu autoru daiļliteratūra.

Krājums tiek komplektēts, sadarbojoties ar izdevniecībām SIA “Krisostomus Latvija”,  “Oxford University Press”, “Cambridge University Press”, “Routledge and CRC Press”, SIA „Medicīnas apgāds”, SIA “Jānis Roze”.

 Bibliotēka ir iekļauta  Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE.

Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejama lasītava un darbavietas, kuras aprīkotas ar datoriem un interneta pieslēgumu.

Darba laiks

P. 9.00  -  17.00

O. 9.00 -  17.00

T. 9.00  -  17.00

C. 9.00  -  17.00

Pt. 9.00 -  17.00

S., Sv. slēgts

Pakalpojumi

 • Bibliotēka nodrošina  lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, sniedz bibliogrāfiskās uzziņas un pēc studentu pieprasījuma iesaka vajadzīgo literatūru, nodrošina studentiem brīvu pieeju absolventu kvalifikācijas darbiem, docētāju pētījumiem un publikācijām,
 • skenē, printē un kopē  materiālus no grāmatām, laikrakstiem,  žurnāliem,
 • izsniedz mācību literatūru u.c literatūru darbam mājās; ja nepieciešamā mācību grāmata ir vienā eksemplārā, to var lasīt  bibliotēkas lasītavā,
 • apkopo un sniedz informāciju koledžas mājas lapā par e-resursiem medicīnā un ar medicīnu saistītās nozarēs,
 • sniedz konsultācijas un palīdz orientēties internetā pieejamajos medicīnas nozares meklētājos, ceļvežos, ALISE katalogā, LNB elektroniskajā katalogā un uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzēs,
 • veic grāmatu un zinātnisko publikāciju pasūtīšanu no citām bibliotēkām (SBA, SSBA).

Lasītavā pieejamie preses izdevumi 

 • DOCTUS, žurnāls ārstiem un farmaceitiem
 • Latvijas Ārsts, nacionālais medicīnas žurnāls
 • Ārsts.lv (e-žurnāls)
 • Materia Medica, Latvijas Farmaceitu biedrības žurnāls
 • MEDICUS BONUS, žurnāls ārstiem
 • Annas Psiholoģija
 • Veselība
 • Mans Mazais
 • Ir
 • Laikraksts Diena
 • Latvijas Avīze
 • Izglītība un Kultūra (e-laikraksts)

Brīvpieejas e-resursi

  Klikšķini uz saites un atver Brīvpieejas e-resursu ceļvedi, kurā ir apkopoti  resursi pa tēmām, brīvpieejas e-grāmatas, brīvpieejas e-žurnāli, starptautiski citējamie žurnāli (PubMed ; PubMed Central® (PMC)), ārvalstu medicīnas asociācijas.

Starpbibliotēku abonements

  Starpbibliotēku abonements (SBA) un starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA) sniedz iespēju bibliotēkas lietotājiem pasūtīt informācijas avotus, kuri nav pieejami  bibliotēkas krājumā, no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem. 

  Lai saņemtu informācijas resursus, kas nav pieejami bibliotēkas krājumā, ir jāaizpilda pasūtījuma veidlapa (bibliotēkā uz vietas).

  Piegādātie informācijas resursi tiek izsniegti lietošanai koledžas bibliotēkā.

  Raksti no periodiskajiem izdevumiem tiek piegādāti kopiju veidā vai tiek pārsūtīti elektroniski uz bibliotēkas e-pastu.   Saņemot pasūtījumu, lasītājs sedz pakalpojuma izmaksas, termiņu nosaka bibliotēka, no kuras izdevums tiek pasūtīts.