Docētāju konsultāciju laiks 2022./2023. st.g.

Studenti!

Par konsultāciju laiku aicinām iepriekš vienoties ar docētāju e-pasta sarakstē.

Inta Miķele

Pēc individuālas vienošanās
inta.mikele@medskola.lv

Inta Laže

Pēc individuālas vienošanās
inta.laze@medskola.lv

Ineta Robiņa

Pēc individuālas vienošanās
ineta.robina@medskola.lv

Inese Indrāne

Pēc individuālas vienošanās
inese.indrane@medskola.lv

Maira Vīksna

Pēc individuālas vienošanās
maira.viksna@medskola.lv

Sarmīte Melberga

Pēc individuālas vienošanās
sarmite.melberga@medskola.lv

Velga Bunne

Pēc individuālas vienošanās
velga.bunne@medskola.lv

Tamāra Kļaveniece

Pēc individuālas vienošanās
tamara.klaveniece@medskola.lv

Santa Miķele

Pēc individuālas vienošanās
santa.mikele@medskola.lv

Kira Baka

Pēc individuālas vienošanās
kira.baka@inbox.lv

Sigita Bukolovska

Pēc individuālas vienošanās
sigita.bukolovska@medskola.lv

Ruta Kidika

Pēc individuālas vienošanās
ruta.kidika@medskola.lv

Ligita Kukule

Pēc individuālas vienošanās
ligita.kukule@medskola.lv

Everita Kalniņa

Pēc individuālas vienošanās
everita113@inbox.lv

Alīna Kriviņa

Pēc individuālas vienošanās
alina.krivina@medskola.lv

Linda Hauka

Pēc individuālas vienošanās
linda.hauka@rcmc.lv

Antra Angena

Pēc individuālas vienošanās
antra.angena@gmail.com

Marija Orlova

Pēc individuālas vienošanās
mary.orlova@gmail.com

Aivars Sudrabiņš

Pēc individuālas vienošanās
aivars.sudrabins@gmail.com

Ināra Mačuļska

Pēc individuālas vienošanās
inaramaculska@inbox.lv

Māra Skrodere

Pēc individuālas vienošanās
marsaule@inbox.lv

Elita Apine

Pēc individuālas vienošanās
elita.apine@medskola.lv

Daiga Bērtiņa

Pēc individuālas vienošanās
daiga.bertina@medskola.lv

Jānis Bušs

Pēc individuālas vienošanās
Janis.buss.md@gmail.com

Valentīna Beļavska

Pēc individuālas vienošanās
valentina.belavska@rdn.lv

Anastasija Belinceva

Pēc individuālas vienošanās
Anastasija.belinceva@inbox.lv

Evija Dance

Pēc individuālas vienošanās
evija.dance@medskola.lv

Lidija Losa

Pēc individuālas vienošanās
lidija.losa@medskola.lv

Gaļina Lipska

Pēc individuālas vienošanās
galina.lipska@medskola.lv

Olga Matrosova

Pēc individuālas vienošanās
olga.matrosova@medskola.lv

Jānis Šneiders-Pavlovskis

Pēc individuālas vienošanās
janis.sneiders-pavlovskis@medskola.lv

Kārlis Mačāns

Pēc individuālas vienošanās
karlis.macans@medskola.lv

Agija Pāža

Pēc individuālas vienošanās
agija.paza@medskola.lv

Baiba Firkuse

Pēc individuālas vienošanās
baibaf21@inbox.lv

Laura Freiberga

Pēc individuālas vienošanās
dr.freiberga@gmail.com

Māra Grieze

Pēc individuālas vienošanās
maruzhina@gmail.com

Jūlija Grigorjeva

Pēc individuālas vienošanās
julija.grigorjee@gmail.com

Marija Holodova

Pēc individuālas vienošanās
marija.holodova@rdn.lv

Līga Kalniņa

Pēc individuālas vienošanās
lgkalnina@gmail.com

Andrejs Kanapuhins

Pēc individuālas vienošanās
andrejs.kanapuhins@gmail.com

Tatjana Karpovska

Pēc individuālas vienošanās
karpovska@gmail.com

Baiba Kokneviča

Pēc individuālas vienošanās
baiba.bernate@gmail.com

Jēkabs Krastiņš

Pēc individuālas vienošanās
krajek@inbox.lv

Lovita Krūmiņa

Pēc individuālas vienošanās
lovita@inbox.lv

Laila Laganovska

Pēc individuālas vienošanās
Laila.laganovska@gmail.com

Ilona Lagūna

Pēc individuālas vienošanās
Ilona-korsiete@inbox.lv

Elza Lauzne

Pēc individuālas vienošanās
elzalauzne@gmail.com

Anda Lapiņa

Pēc individuālas vienošanās
anda.lapina@medskola.lv

Andra Meirēna

Pēc individuālas vienošanās
leandrix@inbox.lv

Svetlana Ozerska

Pēc individuālas vienošanās
svetlana.ozerska@medskola.lv

Iveta Paņina

Pēc individuālas vienošanās
panina2@inbox.lv

Ināra Peņkova

Pēc individuālas vienošanās
penkova.inara@gmail.com

Inga Priede

Pēc individuālas vienošanās
priede.inga@inbox.lv

Inese Siksna

Pēc individuālas vienošanās
inese.siksna@ldusa.lv

Inese Sniedze

Pēc individuālas vienošanās
inese.sniedze@inbox.lv

Iveta Smilga

Pēc individuālas vienošanās
ivetaenke@inbox.lv

Inga Smirnova

Pēc individuālas vienošanās
inga2001@inbox.lv

Agnese Stūrmane

Pēc individuālas vienošanās
agnesest@gmail.com

Tālis Talents

Pēc individuālas vienošanās
talis.talents@gmail.com

Aija Tipāne

Pēc individuālas vienošanās
aija.tipane@inbox.lv

Larisa Tomkoviča

Pēc individuālas vienošanās
222larisa@inbox.lv

Aleksandrs Vasiļonoks

Pēc individuālas vienošanās
skav@inbox.lv

Ilze Veismane

Pēc individuālas vienošanās
vecmateilze@gmail.com

Kristīne Vidiņa

Pēc individuālas vienošanās
vidina.kristina@gmail.com

Nora Vidnere

Pēc individuālas vienošanās
nora.vidnere@gmail.com

Aiga Zariņa

Pēc individuālas vienošanās
agzarina@inbox.lv