Konsultācijas

DOCĒTĀJU KONSULTĀCIJU LAIKS 2019./2020.ST.G.

Uzmanību! Par konsultāciju laiku iepriekš vienoties ar docētāju e-pasta sarakstē.

Docētāja vārds, uzvārds

E-pasta adrese

OLGA BOKA

olgaboka@gmail.com

AGIJA PĀŽA

agija.paza@medskola.lv

AGNESE STŪRMANE

agnesest@gmail.com

AIVARS SUDRABIŅŠ

aivars.sudrabins@gmail.com

ANTRA ZIEMELE

anziem@inbox.lv

ANDREJS KANAPUHINS

andrejs.kanapuhins@gmail.com

ANNA BIRKA

anna.birka@inbox.lv 

ARTŪRS PRAŠKILĒVICS

arturs.praskilevics@medskola.lv

DAIGA BĒRTIŅA

daigabertina@inbox.lv

DITA RAISKA

dita.raiska@inbox.lv

ELITA APINE

elita.apine@gmail.com

ELIZA SĀLĪJUMA

eliza.salijuma@gmail.com

EGILS LAPIŅŠ

egils.lapins@rdn.lv

EMĪLS KOKARS

pk001@inbox.lv

EDĪTE FRIDRIHSONE

edytef@gmail.com

EVIJA BAKŠA-ZVEJA

evijabaksa@gmail.com

GAĻINA LIPSKA

lipska.galina@inbox.lv

GUNTA FREIMANE

g.freimane@tvnet.lv

IEVA BERKMANE

ieber@inbox.lv

ILZE ORTVEINA

neparte.ilze@gmail.com

IMANTS LĀCIS

imants.lacis@medskola.lv

INĀRA BARONE

inara.barone@aslimnica.lv

INĀRA KANTĀNE

inara@lanet.lv

ANDREJS KANAPUHINS

andrejs.kanapuhins@gmail.com

INESE INDRĀNE

inese632@inbox.lv

INESE SIKSNA

inese.siksna@ldusa.lv

INETA ROBIŅA

ineta.robina@medskola.lv

INGA PRIEDE

priede.inga@inbox.lv

INESE SIKSNA

inese.siksna@ldusa.lv

INTA LAŽE

inta.laze@aslimnica.lv

INTA MIĶELE

inta.mikele@medskola.lv

IRĒNA ZAHARE

izahare@gmail.com

IVARS LUKŠA

ivarsluksa@gmail.com

JANA PETERLEVICA

jana.peterlevica@gmail.com

JĀNIS KOLBERGS

kolbergs.janis@inbox.lv

JĀNIS PAVLOVSKIS

janispavlovskis63@gmail.com

KĀRLIS MAČĀNS

karlis.macans@medskola.lv

KRISTA SVILĀNE

krista.svilane@gmail.com

LIDIJA LOSA

lidija.loss@inbox.lv

LIGITA KUKULE

ligita.kukule@inbox.lv

LINDA HAUKA

linda.hauka@rcmc.lv

MAIRA VĪKSNA

maira.viksna@medskola.lv

NORA VIDNERE

nora.vidnere@gmail.com

OLGA MATROSOVA

olga_tekers@yahoo.com

RITA ROMANOVSKA

ritaromanovska@inbox.lv

RITVARS ZIEDONIS

doc.18@inbox.lv

RUSLANS KOVALENKO

ruslans.medicine@gmail.com

RUTA KIDIKA

kidika@inbox.lv

SANDRA VĪTOLA

sandra.vitola@gmail.com

SANTA MIĶELE

santa.mikele@gmail.com

SARMĪTE MELBERGA

smelberga@gmail.com

SIGITA BUKOLOVSKA

s.bukolovska@gmail.com

TAMĀRA KĻAVENIECE

t.klaveniece@inbox.lv

TATJANA KARPOVSKA

karpovska@gmail.com

VALENTĪNA BEĻAVSKA

valentina.belavska@rdn.lv

VELGA BUNNE

velgucis77@inbox.lv

VELGA GŪTMANE

velgagutmane2@inbox.lv

VITA MONKEVIČA

v-monkevicha@yandex.ru

JĀNIS OSĪTIS

janositis@gmail.com

KONSTANTĪNS PAVLOVS

pavlov.constantin@gmail.com

IVARS KOŠKINS

ivars.koskins@gmail.com

TĀLIS TALENTS

talis.talents@gmail.com

KRISTĪNE VIDIŅA

vidina.kristina@gmail.com

ELĪNA GELDERIŅA

elinagelderina@gmail.com

INĀRA MAČUĻSKA

inaramaculska@gmail.com