Docētāju konsultāciju laiks 2019./2020.st.g.

Uzmanību, studenti!

Par konsultāciju laiku iepriekš vienoties ar docētāju e-pasta sarakstē.

Agija Pāža

Pēc individuālas vienošanās
agija.paza@medskola.lv

Agnese Stūrmane

Pēc individuālas vienošanās
agnesest@gmail.com

Aivars Sudrabiņš

Pēc individuālas vienošanās
aivars.sudrabins@gmail.com

Andrejs Kanapuhins

Pēc individuālas vienošanās
andrejs.kanapuhins@gmail.com

Anna Birka

Pēc individuālas vienošanās
anna.birka@inbox.lv

Antra Ziemele

Pēc individuālas vienošanās
anziem@inbox.lv

Artūrs Praškilēvics

Pēc individuālas vienošanās
arturs.praskilevics@medskola.lv

Daiga Bērtiņa

Pēc individuālas vienošanās
daigabertina@inbox.lv

Dita Raiska

Pēc individuālas vienošanās
dita.raiska@inbox.lv

Edīte Fridrihsone

Pēc individuālas vienošanās
edytef@gmail.com

Egils Lapiņš

Pēc individuālas vienošanās
egils.lapins@rdn.lv

Elita Apine

Pēc individuālas vienošanās
elita.apine@gmail.com

Elīna Gelderiņa

Pēc individuālas vienošanās
elinagelderina@gmail.com

Elīza Sālījuma

Pēc individuālas vienošanās
eliza.salijuma@gmail.com

Emīls Kokars

Pēc individuālas vienošanās
pk001@inbox.lv

Evija Bakša-Zveja

Pēc individuālas vienošanās
evijabaksa@gmail.com

Gaļina Lipska

Pēc individuālas vienošanās
lipska.galina@inbox.lv

Gunta Freimane

Pēc individuālas vienošanās
g.freimane@tvnet.lv

Ieva Berkmane

Pēc individuālas vienošanās
ieber@inbox.lv

Ilze Ortveina

Pēc individuālas vienošanās
neparte.ilze@gmail.com

Imants Lācis

Pēc individuālas vienošanās
imants.lacis@medskola.lv

Ināra Barone

Pēc individuālas vienošanās
inara.barone@aslimnica.lv

Ināra Kantāne

Pēc individuālas vienošanās
inara@lanet.lv

Ināra Mačuļska

Pēc individuālas vienošanās
inaramaculska@gmail.com

Inese Indrāne

Pēc individuālas vienošanās
inese632@inbox.lv

Inese Siksna

Pēc individuālas vienošanās
inese.siksna@ldusa.lv

Ineta Robiņa

Pēc individuālas vienošanās
ineta.robina@gmail.com

Inga Priede

Pēc individuālas vienošanās
priede.inga@inbox.lv

Inta Laže

Pēc individuālas vienošanās
inta.laze@aslimnica.lv

Inta Miķele

Pēc individuālas vienošanās
inta.mikele@medskola.lv

Irēna Zahare

Pēc individuālas vienošanās
izahare@gmail.com

Ivars Koškins

Pēc individuālas vienošanās
ivars.koskins@gmail.com

Ivars Lukša

Pēc individuālas vienošanās
ivarsluksa@gmail.com

Jana Peterlevica

Pēc individuālas vienošanās
jana.peterlevica@gmail.com

Jānis Kolbergs

Pēc individuālas vienošanās
kolbergs.janis@inbox.lv

Jānis Osītis

Pēc individuālas vienošanās
janositis@gmail.com

Jānis Pavlovskis

Pēc individuālas vienošanās
janispavlovskis63@gmail.com

Kārlis Mačāns

Pēc individuālas vienošanās
karlis.macans@medskola.lv

Konstantīns Pavlovs

Pēc individuālas vienošanās
pavlov.constantin@gmail.com

Krista Svilāne

Pēc individuālas vienošanās
krista.svilane@gmail.com

Kristīne Vidiņa

Pēc individuālas vienošanās
vidina.kristina@gmail.com

Lidija Losa

Pēc individuālas vienošanās
lidija.loss@inbox.lv

Ligita Kukule

Pēc individuālas vienošanās
ligita.kukule@inbox.lv

Linda Hauka

Pēc individuālas vienošanās
linda.hauka@rcmc.lv

Maira Vīksna

Pēc individuālas vienošanās
maira.viksna@medskola.lv

Nora Vidnere

Pēc individuālas vienošanās
nora.vidnere@gmail.com

Olga Boka

Pēc individuālas vienošanās
olgaboka@gmail.com

Olga Matrosova

Pēc individuālas vienošanās
olga_tekers@yahoo.com

Rita Romanovska

Pēc individuālas vienošanās
ritaromanovska@inbox.lv

Ritvars Ziedonis

Pēc individuālas vienošanās
doc.18@inbox.lv

Ruslans Kovalenko

Pēc individuālas vienošanās
ruslans.medicine@gmail.com

Ruta Kidika

Pēc individuālas vienošanās
kidika@inbox.lv

Sandra Vītola

Pēc individuālas vienošanās
sandra.vitola@gmail.com

Santa Miķele

Pēc individuālas vienošanās
santa.mikele@gmail.com

Sarmīte Melberga

Pēc individuālas vienošanās
smelberga@gmail.com

Sigita Bukolovska

Pēc individuālas vienošanās
s.bukolovska@gmail.com

Tamāra Kļaveniece

Pēc individuālas vienošanās
t.klaveniece@inbox.lv

Tatjana Karpovska

Pēc individuālas vienošanās
karpovska@gmail.com

Tālis Talents

Pēc individuālas vienošanās
talis.talents@gmail.com

Valentīna Beļavska

Pēc individuālas vienošanās
valentina.belavska@rdn.lv

Velga Bunne

Pēc individuālas vienošanās
velgucis77@inbox.lv

Velga Gūtmane

Pēc individuālas vienošanās
velgagutmane2@inbox.lv

Vita Monkeviča

Pēc individuālas vienošanās
v-monkevicha@yandex.ru