Konsultācijas

LU Rīgas 1. medicīnas koledža

Docētāju konsultāciju laiks 2018./2019.st.g. 

Uzmanību, studenti!!!

Par konsultāciju laiku iepriekš vienoties ar docētāju e-pasta sarakstē.

Docētāja vārds, uzvārds Kabinets Konsultācijas diena, laiks koledžā E-pasta adrese vai kontaktinformācija

ANNA BIRKA

47.kab.

pēc individuālas vienošanās

anna.birka@inbox.lv

SIGITA BUKOLOVSKA

46.kab.

Otrdiena

11:00-12:00

s.bukolovska@gmail.com

EVIJA BAKŠA-ZVEJA

47.kab.

Otrdiena

17:00-18:00

evijabaksa@gmail.com

JURIS FIRSTS

54.kab.

pēc individuālas vienošanās

jurisforstsR1MK@inbox.lv

GUNTA FREIMANE

47.kab.

piektdiena
17:00-18:00

g.freimane@tvnet.lv

VELGA GŪTMANE

36.kab.

pēc individuālas vienošanās

velgagutmane2@inbox.lv

LINDA HAUKA

K68.kab.

Ceturtdiena

17:00-18:00

linda.hauka@rcmc.lv

INESE INDRĀNE

4.kab

ceturtdiena
17:00-18:00

inese632@inbox.lv

TATJANA KARPOVSKA

10.kab.

otrdiena
17:00-18:00

karpovska@gmail.com

RUTA KIDIKA

34.KAB.

Pirmdiena

17:00-18:00

kidika@inbox.lv

TAMĀRA KĻAVENIECE

56.kab.

pēc individuālas vienošanās

t.klaveniece@inbox.lv

LIGITA KUKULE

36.kab.

pēc individuālas vienošanās

ligita.kukule@inbox.lv

IMANTS LĀCIS

54.kab.

pēc individuālas vienošanās

lacis-i@inbox.lv

INTA LAŽE

3.kab.

pēc individuālas vienošanās

inta.laze@aslimnica.lv

GAĻINA LIPSKA

K67.kab.

pēc individuālas vienošanās

lipska.galina@inbox.lv

LIDIJA LOSA

K64.kab.

pirmdiena, ceturtdiena
17:00-18:00

lidija.loss@inbox.lv

IVARS LUKŠA

54.kab.

pēc individuālas vienošanās

ivarsluksa@gmail.com

SARMĪTE MELBERGA

8.kab.

otrdiena
17:00-18:00

smelberga@gmail.com

INTA MIĶELE

40.kab.


pirmdiena
17:00-18:00

imikele@inbox.lv

JĀNIS PAVLOVSKIS

32.kab.

Ceturtdiena

17:00-18.00

janispavlovskis63@gmail.com

AGIJA PĀŽA

26.kab.

trešdiena
17:00-18:00

agija.paza@inbox.lv

LUDMILA PETROČENKOVA

47.kab.

otrdiena
17:00-18:00

ladydaktere@gmail.com

INETA ROBIŅA

3.kab.

pirmdiena
17:00-18:00

ineta.robina@gmail.com

RITA ROMANOVSKA

47.kab.

pēc individuālas vienošanās

ritaromanovska@inbox.lv

AIVARS SUDRABIŅŠ

54.kab.

piektdiena
17:00-18:00

aivars.sudrabins@gmail.com

MAIRA VĪKSNA

40.kab.

otrdiena
17:00-18:00

mairaviksna@inbox.lv

SANDRA VĪTOLA

3.kab.

trešdiena
17:00-18:00

sandra.vitola@gmail.com

RITVARS ZIEDONIS

54.kab.

pēc individuālas vienošanās

doc.18@inbox.lv

ANDREJS KANAPUHINS

34.kab.

pēc individuālas vienošanās

andrejs.kanapuhins@gmail.com

ELITA APINE   pēc individuālas vienošanās elita.apine@gmail.com
INĀRA BARONE   pēc individuālas vienošanās inara.barone@aslimnica.lv
IEVA BERKMANE   pēc individuālas vienošanās ieber@inbox.lv
DAIGA BĒRTIŅA   pēc individuālas vienošanās daigabertina@inbox.lv
INĀRA KANTĀNE   pēc individuālas vienošanās inara@lanet.lv
VELGA BUNNE 4.kab.

ceturtdiena

17:00 - 18:00

velgucis77@inbox.lv
INTA LAŽE   pēc individuālas vienošanās Inta.laza@aslimnica.lv
LUDIS PĒKS   pēc individuālas vienošanās ludis.peks@inbox.lv
INDULIS PURVIŅŠ   pēc individuālas vienošanās indulis.purvins@rsu.lv
DITA RAISKA   pēc individuālas vienošanās dita.raiska@inbox.lv
INGA SMIRNOVA   pēc individuālas vienošanās inga2001@inbox.lv
INESE SIKSNA   pēc individuālas vienošanās inese.siksna@ldusa.lv
AGNESE STŪRMANE   pēc individuālas vienošanās agnesest@gmail.com
OLGA BOKA   pēc individuālas vienošanās olgaboka@gmail.com
MADARA ŠIMANSKA 47.kab. pēc individuālas vienošanās dedax@inbox.lv
OLGA MATROSOVA   pēc individuālas vienošanās olga_tekers@yahoo.com
ELĪZA SĀLĪJUMA   pēc individuālas vienošanās elize.salijuma@gmail.com