Īsumā par programmu

APRŪPĒTĀJS ir kvalificēts sociālās aprūpes nozares speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.

Iegūstamā kvalifikācija
Aprūpētājs
2.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Studiju ilgums
1 gads
Arodizglītības uzņemšanas noteikumi

Profesijas saturs

Aprūpētājam jāprot:

  • nodrošināt cilvēku pamatvajadzības,
  • nodrošināt pacientu aprūpi un veicināt pašaprūpi,
  • lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes,
  • līdzdarboties komandas darbā,
  • sadarboties ar indivīdiem, ģimenēm,
  • veikt ikdienas darbus mājas apstākļos.

Aprūpētājs var:

  • veikt aprūpi mājas apstākļos,
  • strādāt bērnu aprūpes iestādēs,
  • strādāt sociālās aprūpes iestādēs.

Kontaktinformācija

Sendija Špacs-Daģe

Arodizglītības programmu vadītāja