Īsumā par programmu Programmas kods: 41 725

Studiju virziens
Veselības aprūpe
Studiju programma
Farmācija
Izglītības līmenis
Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Farmaceita asistents
Studiju ilgums un apjoms
2,5 gadi, 100 KP (150 ECTS)
Īstenošanas veids
Pilna laika studijas
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības uzņemšanas noteikumi

Studiju programmas struktūra

Studiju programmas plāns

Studiju programmas mērķi

Sagatavot farmaceita asistenta profesijā veselības aprūpes speciālistu, kurš:

 • strādā aptiekās farmaceita uzraudzībā, veic zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem;
 • var strādāt atbildīgās amatpersonas uzraudzībā atbilstoši darba specifikai zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos;
 • sekmē savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, ir motivēts nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
 • ir motivēts tālākai izglītībai specialitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Studiju programmas uzdevumi

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

 1. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši farmaceita asistenta 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;
 2. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, spēju sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt lietišķos pētījumus;
 3. izveidot prasmes veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses;
 4. pilnveidot programmas informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu;
 5. rosināt studentu motivāciju tālākizglītībai, pašizglītošanās iespēju realizācijai;
 6. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

Profesijas saturs

Farmaceita asistenta profesijas standarts:

skatīt šeit

Darba iespējas:

 • Aptiekās
 • Zāļu lieltirgotavās
 • Farmaceitiskās ražošanas uzņēmumos

Studiju turpināšanas iespējas:

 • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (bakalaura studiju programma „Farmācija”)
 • Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte (2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Farmācija”)

Kontaktinformācija

Kārlis Mačāns

Farmācijas studiju programmas vadītājs