Īsumā par programmu

MĀSAS PALĪGS ir profesionālās veselības aprūpes darbinieks, kurš veic pacientu aprūpi aprūpes dalībnieku komandā māsas vadībā.

Iegūstamā kvalifikācija
Māsas palīgs
2.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Studiju ilgums
1 gads
Arodizglītības uzņemšanas noteikumi

Profesijas saturs

Māsas palīgam jāprot:

  • veikt māsas nozīmētās darbības vai asistēt māsai pacienta pamata vajadzību nodrošināšanai,
  • veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra,
  • veikt māsas nozīmētās aprūpes darbības visu vecuma grupu pacientiem,
  • veikt higiēnas procedūras pacientam,
  • sniegt pacientam pirmo palīdzību,
  • strādāt komandā ar citiem aprūpes komandas dalībniekiem, ievērojot kultūras, ētikas un profesionālos principus.

Māsas palīgs var strādāt:

  • primārās veselības aprūpes iestādēs,
  • stacionāros,
  • rehabilitācijas iestādēs,
  • bērnu aprūpes iestādēs.

Kontaktinformācija

Sendija Špacs-Daģe

Arodizglītības programmu vadītāja