MĀSAS PALĪGS

MĀSAS PALĪGS (studiju ilgums - 1 gads)

MĀSAS PALĪGS ir profesionālās veselības aprūpes darbinieks, kurš veic pacientu aprūpi aprūpes dalībnieku komandā māsas vadībā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Māsas palīgs”- 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Māsas palīgam jāprot:

veikt māsas nozīmētās darbības vai asistēt māsai pacienta pamata vajadzību nodrošināšanai,

veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra,

veikt māsas nozīmētās aprūpes darbības visu vecuma grupu pacientiem,

veikt higiēnas procedūras pacientam,

sniegt pacientam pirmo palīdzību,

strādāt komandā ar citiem aprūpes komandas dalībniekiem, ievērojot kultūras, ētikas un profesionālos principus.

Māsas palīgs var strādāt:

primārās veselības aprūpes iestādēs,

stacionāros,

rehabilitācijas iestādēs,

bērnu aprūpes iestādēs.