MĀSAS PALĪGS

MĀSAS PALĪGS (studiju ilgums - 1 gads)

MĀSAS PALĪGS ir profesionālās veselības aprūpes darbinieks, kurš veic pacientu aprūpi aprūpes dalībnieku komandā māsas vadībā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Māsas palīgs”- 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Māsas palīgam jāprot:

   - veikt māsas nozīmētās darbības vai asistēt māsai pacienta pamata vajadzību nodrošināšanai,

   - veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra,

   - veikt māsas nozīmētās aprūpes darbības visu vecuma grupu pacientiem,

   - veikt higiēnas procedūras pacientam,

   - sniegt pacientam pirmo palīdzību,

   - strādāt komandā ar citiem aprūpes komandas dalībniekiem, ievērojot kultūras, ētikas un profesionālos principus.

Māsas palīgs var strādāt:

   - primārās veselības aprūpes iestādēs,

   - stacionāros,

   - rehabilitācijas iestādēs,

   - bērnu aprūpes iestādēs.