Tālākizglītības kursi

“Pirmā palīdzība” (23.03.2021. / 27.03.2021.)

Galvenās tēmas – dzīvībai bīstami stāvokļi un to simptomi, bezsamaņa, pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi

Mērķauditorija: Māsas palīgs, Aprūpētājs
Kursu norise: tiešsaistē
Kredītpunktu skaits: 8 TIP
Dalības maksa: 14 EUR.
Informācija - LU Rīgas 1. medicīnas koledža, Arodizglītības programmu nodaļa, tālr. 26822614

Pieteikšanās elektroniski: e-pasts: sendija.spacs@medskola.lv

Piesakoties kursiem jānorāda: vārds, uzvārds; profesija; darba vieta; telefona nr.; e-pasts; vēlamais kursu norises datums.
Jāpievieno: maksājuma kvīts.

Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža
Reģistrācijas numurs: 90000022308
Bankas konts: LV44TREL970023503700B
Valsts kase, bankas kods: TRELLV2X
Norādot: tālākizglītības kursi Pirmā palīdzība.

“Garīgi un psihiski slimu pacientu aprūpes pamatprincipi”

4 TIP

Latvijas Māsu asociācija Nr. NTI-0810

2020.gada 21.janvārī no plkst. 14:00 – 18:00,

SIA “Rīgas 2.slimnīca” 5.stāva zāle, Ģimnastikas iela 1, Rīga

Pieteikšanās pa e-pastu: medskola@medskola.lv

Dalības maksa par dalību: 9 EUR (pēc pieteikuma saņemšanas, rēķins tiks nosūtīts uz e-pastu).

Informācija - LU Rīgas 1.medicīnas koledža, Veselības aprūpes katedra, tālr. 29745025.