LU Rīgas 1. medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības programmā Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība.

Lai pieteiktos studijām, sūti uz e-pastu uznemsana@medskola.lv:

  • Aizpildītu pieteikuma formu (pieejama šeit)
  • Ārsta palīga kvalifikāciju apliecinošu dokumenta kopiju (diploms un diploma pielikums/sekmju izraksts)
  • Uzvārda maiņu apliecinošu dokumenta kopiju (ja notikusi uzvārda maiņa)
  • Maksājuma uzdevumu (reģistrācijas maksa uzņemšanai koledžā – 5 EUR)*

Mācību ilgums – 9 mēneši. Mācības norisināsies vienu dienu nedēļā (tiešsaistē un klātienē Tomsona ielā 37, Rīgā).

Nepieciešama iepriekšējā izglītība: Ārstniecības persona ar profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa augstāko ārsta palīga izglītību.

Iegūstamā kvalifikācija: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība”.

Uzsākot studijas, būs nepieciešams iesniegt 1 fotokartiņu 3x4 cm.

Papildus informācija: uznemsana@medskola.lv 67378094

Studijas ir par maksu saskaņā ar apstiprināto Cenrādi.

Iespēja sertificēties Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē saskaņā ar Ministra kabineta 2012.gada 18.februāra noteikumiem Nr.943.

* Reģistrācijas maksa – 5 EUR.

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža
Reģ. Nr. 90000022308
Valsts kase, TRELLV2X
LV44TREL970023503700B

Maksājuma mērķis: 21379 kods, vārds, uzvārds, personas koda pirmā daļa, maksa par reģistrāciju.