Valsts noslēguma pārbaudījumi topošajiem farmaceita asistentiem

Oktobra vidū savas prasmes un zināšanas Valsts noslēguma pārbaudījumos demonstrēja farmaceita asistentu III 3,4 kurss. Studenti kārtoja praktisko eksāmenu un aizstāvēja kvalifikācijas darbus. Jaunos farmaceita asistentus uzklausīja un vērtēja kompetenta nozares speciālistu Valsts eksāmenu komisija. Rezultāti sniedza gandarījumu gan studentiem, gan eksāmenu komisijai.

Lai jums, studenti, viss izdodas gan profesionālajā darbībā, gan tālākajā izglītībā!