Valsts noslēguma pārbaudījums topošajām vecmātēm

Š.g. 8.jūnijā vecmātes specialitātes III kurss attālināti kārtoja Valsts noslēguma pārbaudījumu – praktiskās daļas eksāmenu. Topošās vecmātes uzklausīja un vērtēja nozarē kompetenta Valsts eksāmena komisija.

Veiksmi un izdošanos studentēm arī turpmāk – kvalifikācijas darba aizstāvēšanā!