Valsts noslēguma pārbaudījums topošajiem ārsta palīgiem

Š.g. 23. aprīlī ārsta palīga specialitātes III kurss attālināti kārtoja Valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu.

Studenti bija rūpīgi gatavojušies un labi demonstrēja savas zināšanas un prasmes Valsts eksāmena komisijai, līdz ar to arī eksāmena rezultāti ir iepriecinoši.

Veiksmi un izdošanos arī turpmāk!