Valsts noslēguma pārbaudījums topošajiem farmaceita asistentiem

Š.g. 30.martā farmaceita asistenta specialitātes III kurss attālināti kārtoja Valsts noslēguma pārbaudījumu – aizstāvēja kvalifikācijas darbu.

Studentes, kā ierasts, uzklausīja un vērtēja nozarē kompetenta Valsts eksāmena komisija.

Lai jums, studentes, arī turpmāk viss izdodas tikpat labi kā šodien!

Priecīgas Lieldienas!