Valsts noslēguma pārbaudījums topošajiem farmaceita asistentiem

Š.g. 10.septembrī  farmaceita asistenta specialitātes III kurss attālināti kārtoja Valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu. Jaunos farmaceita asistentus uzklausīja un vērtēja nozarē kompetenta Valsts eksāmena komisija.

Studenti bija rūpīgi gatavojušies un labi demonstrēja savas zināšanas un prasmes Valsts eksāmena komisijai, līdz ar to arī eksāmena rezultāti ir iepriecinoši.

Lai veiksme un izdošanās arī turpmāk!