Valsts noslēguma pārbaudījums topošajiem farmaceita asistentiem

Š.g. 11. februārī farmaceita asistenta specialitātes III kurss attālināti kārtoja Valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu. Jaunos farmaceita asistentus uzklausīja un vērtēja nozarē kompetenta Valsts eksāmena komisija.

Rezultāti priecēja gan studentus, gan eksāmenu komisiju. Lai veiksme un izdošanās arī turpmāk!