Vizīte Tallinas Veselības aprūpes koledžā

7-9.11. 2022. Erasmus+ pieredzes apmaiņas mobilitātē un Starptautiskās nedēļas pasākumos Tallinas Veselības aprūpes koledžā piedalījās Veselības aprūpes katedras vadītāja M.Vīksna un Farmaceita asistenta studiju programmas vadītājs K.Mačāns. Vizītes ieguvumi: iestrādnes kopīgā starptautiskā pētniecības projektā farmācijā; jauna pieredze praktisko nodarbību vadīšanā; apgūtas jaunas metodes individuālā un grupu darbā ar studentiem; iegūti jauni kontakti ar ārzemju kolēģiem no Lietuvas, Gruzijas, Igaunijas.