Ārkārtējā situācija atcelta, bet turpinām ievērot ierobežojumus

Aicinām koledžas izglītojamos un darbiniekus turpināt ievērot 2 metru distancēšanos un higiēnas prasības attiecībā uz roku mazgāšanu!

Ja izglītojamais vai darbinieks apmeklējis kādu no ārvalstīm, pēc kuras apmeklēšanas valdība noteikusi karantīnas ievērošanu, koledžu apmeklēt nedrīkst!

Š.g. 10. jūnijā Latvijā tika atcelta ārkārtējā situācija un pakāpeniski mazināti iepriekš noteiktie ierobežojumi.

Lai arī līdz š.g. 31. jūlijam nav atļauts mācību process klātienē, klātienē atļauti valsts pārbaudījumi, iestājpārbaudījumi, konsultācijas un pēcpārbaudījumi, ņemot vērā jau iepriekš Veselības ministrijas izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus.

Klātienē izglītības iestādē var organizēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi un pārbaudījumus.