APRŪPĒTĀJS

APRŪPĒTĀJS (studiju ilgums - 1 gads)

APRŪPĒTĀJS ir kvalificēts sociālās aprūpes nozares speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Aprūpētājs” – 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Aprūpētājam jāprot:

   - nodrošināt cilvēku pamatvajadzības,

   - nodrošināt pacientu aprūpi un veicināt pašaprūpi,

   - lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes,

   - līdzdarboties komandas darbā,

   - sadarboties ar indivīdiem, ģimenēm,

   - veikt ikdienas darbus mājas apstākļos.

Aprūpētājs var:

   - veikt aprūpi mājas apstākļos,

   - strādāt bērnu aprūpes iestādēs,

   - strādāt sociālās aprūpes iestādēs.