APRŪPĒTĀJS

APRŪPĒTĀJS (studiju ilgums - 1 gads)

APRŪPĒTĀJS ir kvalificēts sociālās aprūpes nozares speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Aprūpētājs” – 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Aprūpētājam jāprot:

nodrošināt cilvēku pamatvajadzības,

nodrošināt pacientu aprūpi un veicināt pašaprūpi,

lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes,

līdzdarboties komandas darbā,

sadarboties ar indivīdiem, ģimenēm,

veikt ikdienas darbus mājas apstākļos.

Aprūpētājs var:

veikt aprūpi mājas apstākļos,

strādāt bērnu aprūpes iestādēs,

strādāt sociālās aprūpes iestādēs.