Nāc studēt pie mums Rīgas centrā un iegūsti darba devēju pieprasītu profesiju par valsts budžeta līdzekļiem!

Piesakoties vairākās studiju programmās, pieteikums jāpilda un dokumenti jāiesniedz katrai studiju programmai atsevišķi, bet samaksa par reģistrēšanos jāveic tikai vienu reizi.

Par dokumentu iesniegšanu tiek noteikta reģistrācijas maksa, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus un atpakaļ netiek atmaksāta.

Reģistrācijas maksa – 5 EUR.

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža
Reģ. Nr. 90000022308
Valsts kase, TRELLV2X
LV44TREL970023503700B
Maksājuma mērķis: 21379 kods, vārds, uzvārds, personas koda pirmā daļa, maksa par reģistrāciju

PIESAKOTIES ELEKTRONISKI, VIENAS DARBA DIENAS LAIKĀ SAVĀ E-PASTĀ SAŅEMSIET REĢISTRĀCIJAS NUMURU UZŅEMŠANAS KONKURSAM. JA ŠĀDU NUMURU NESAŅEMIET, RAKSTIET UZ UZNEMSANA@MEDSKOLA.LV

Vēlos pieteikties: