ERASMUS Universitātes Harta

LU Rīgas 1. medicīnas koledžai piešķirta ERASMUS Universitātes Harta 2014 - 2020.

Erasmus Universitātes Harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes. 

Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai LU Rīgas 1. medicīnas koledža varētu:

  •  organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
  •  pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
  •  organizēt sagatavošanas braucienus.

Erasmus Universitātes Harta

Erasmus+ Policy Statement