Informācija par Erasmus+

Erasmus+ ir studentu un mācībspēku apmaiņas programma, kas tiek realizēta Eiropas Savienībā un ārpus tās. Programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt un praktizēties citas dalībvalsts koledžā vai augstskolā, mācībspēki, savukārt, var piedalīties docēšanas un pieredzes apmaiņā. Mobilitātes dalībnieki gūst vērtīgu kultūras un valodas pieredzi, kā arī iepazīstas ar citu augstākās izglītības iestāžu studiju vidi, tādā veidā stiprinot starpinstitucionālo sadarbību, kā arī savas individuālās kompetences.

Vairāk informācijas:

VIAA Erasmus+ mājaslapa: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_plus_about/

Eiropas izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras mājaslapa:   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas koordinatora kontakti: Vineta Jansone, e-pasts: vineta.jansone@medskola.lv