Erasmus+ prakse Igaunijā – Elīna Salna 2016.gads

Es pieteicos Erasmus + praksē, jo vēlējos gūt ieskatu vecmāšu darbā kādā no Eiropas valstīm, kā arī gribēju pilnveidot savas zināšanas un praktiskās iemaņas dzemdniecības jomā. Vēl viens no aspektiem, kas mudināja mani pieteikties šajā programmā bija tas, ka, esot praksē kādā citā Eiropas Savienības valstī, ir iespēja paplašināt savas starpkultūru komunikācijas prasmes un pilnveidot svešvalodu zināšanas.

Jau ilgāku laiku pirms došanās uz prakses vietu sākās sagatavošanās process, kurā bija iesaistīta gan nosūtošā, gan arī uzņemošā institūcija. Varu secināt, ka mūsu sadarbība bija veiksmīga un vienmēr saņēmu nepieciešamo informāciju un atbalstu. Arī prakses laikā un vēl pēc tās noslēguma visas formalitātes tika sekmīgi nokārtotas.

Prakses laikā man bija iespēja darboties dažādās slimnīcu nodaļās, kas ir saistītas ar dzemdniecību. Biju gan uzņemšanas, gan pirmsdzemdību un pēcdzemdību nodaļās, kā arī praktiski asistēju vecmātes darbā dzemdību zālēs, piedalījos grūtnieču aprūpes vizītēs, un man bija iespēja arī gūt ieskatu intensīvās terapijas nodaļas ikdienas darbā.  Esmu pārliecināta, ka gūtā pieredze noteikti būs noderīga arī manās turpmākajās prefesionālajās gaitās.

Tā kā mana pirmā prakses vieta bija Pērnavā, kas ir pilsēta pie jūras, tad es noteikti novērtēju iespēju brīvajās dienās tur pavadīto laiku un pēc garās darba nedēļas atgūt spēkus, esot svaigā gaisā pie dabas.

Tiem studentiem, kas turpmāk arī vēlētos ņemt dalību Erasmus + prakses programmā, es noteikti ieteiktu uzsākt gatavošanās procesu ļoti laicīgi, lai nerastos nekādi pārpratumi un lieki satraukumi, kā arī esot uz vietas prakses valstī, censties izveidot kontaktu arī ar citiem jauniešiem, kas tur mācās vai iet praksē.

Elīna Salna