Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros

Informācija aktualizēta 04.12.2018.

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA ĪSTENO:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) (2015.gada 01.septembra sadarbības līgums Nr.6.-3.3.3/19.2015) projektu, kura ietvaros tiek uzņemti jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas nemācās (izņemot tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās), nestrādā un neapgūst arodu.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀKVALIFIKĀCIJAMĀCĪBU ILGUMSMĀCĪBUVIETAIEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Zobārstniecība Zobārsta asistents 1 gads Rīga Pēc 12. klases

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
 • Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Izglītības procesa laikā izglītojamajam tiek nodrošināta ikmēneša mērķstipendija, ja:

 • visos mācību priekšmetos izglītojamais ir sekmīgs;
 • mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav neviena neattaisnoti kavēta stunda (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
 • mēnesī, par kuru tiek piešķirta mērķstipendija, izglītojamam nav iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;
 • izglītojamais neatrodas ieslodzījuma vietā;
 • izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • izglītojamā neatrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā.