LU Rīgas 1. medicīnas koledžā noris Latvijas Sarkanā Krusta biroja “Aprūpe mājās” darbinieku apmācības

21. un 23.07.2020. LU Rīgas 1. medicīnas koledža savās telpās uzņēma Latvijas Sarkanā Krusta (turpmāk – LSK) biroja “Aprūpe mājās” darbiniekus biroja organizētajās apmācībās “Vecu cilvēku aprūpe, slimības un īpatnības”. Esam gandarīti par koledžas un LSK veiksmīgo sadarbību, ko ceram turpināt arī nākotnē.