Noslēgts sadarbības līgums ar LU par studiju programmas “Māszinības” kopīgu realizēšanu

3.07.2020. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža un Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) noslēdza sadarbības līgumu par studiju programmas “Māszinības” kopīgu realizēšanu no 2020./ 2021. akadēmiskā gada atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Līgums paredz abu pušu sadarbību profesionālās bakalaura programmas “Māszinības” īstenošanā – pirmos divus gadus studenti mācās LU Rīgas 1. medicīnas koledžā, pēc tam sadarbībā ar LU tiek nodrošināta studiju turpināšana LU Medicīnas fakultātē.