Pedagogu sanāksme

2.07.2020., noslēdzot 2019./2020. studiju gadu, notika koledžas pedagogu sanāksme. Kā atzīmēja koledžas direktore Inta Miķele, neraugoties uz Covid 19 radītajām problēmām, aizvadītajā gadā paveikts ir daudz un labā kvalitātē.  Studiju process un noslēguma pārbaudījumi veiksmīgi noritēja attālināti, pedagogi apguva jaunas metodes mācību darba organizēšanai e-formātā. 2020. gada 1. pusgadā noslēdzās STEM projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” pēdējais posms. Šim notikumam par godu sēdes dalībnieki vēlreiz kopīgi apskatīja un novērtēja STEM kabinetu moderno ekipējumu un piedalījās CAD CAM iekārtas,  NMP automašīnas modeļa, jaundzimušā 10 soļu kompleksa un inovatīvas dzemdību mulāžas darbības demonstrējumos, kas jau šodien ir reāla un nozīmīga koledžas studentu praktiskās apmācības sastāvdaļa.