Uzņemšana 2020./ 2021. ak. g.!

Nāc studēt LU Rīgas 1. medicīnas koledžā galvaspilsētas centrā un iegūsti darba devēju pieprasītu profesiju par valsts budžeta līdzekļiem! Studentiem pieejama labiekārtota dienesta viesnīca blakus koledžai.

Pieteikumus studijām LU Rīgas 1. medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, kā arī profesionālās vidējās un arodizglītības programmās gaidīsim no 6.jūlija līdz 12.augustam. Pieteikties studijām var gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas koledžā darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Uzņemšanas komisijas tālr.: 67378094, e-pasts: uznemsana@medskola.lv

Nākot pieteikties studijām, būs jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija (ja esat ieguvis vispārējo pamatizglītību un vēlaties mācīties par māsas palīgu vai aprūpētāju - no 17 gadu vecuma) (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta (pielikuma atestātam par izglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu);
  • 1 fotokartiņa 3x4 cm (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās), 3 fotokartiņas 3x4 cm (profesionālās vidējās un arodizglītības programmās);
  • medicīnas izziņa no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā (veidlapa Nr.027/u);
  • ja notikusi personas uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments (maksa par reģistrāciju 5 EUR pirms tam jāieskaita koledžas bankas kontā - skat. rekvizītus tālāk);
  • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Tāpat, nākot pieteikties uz vietas koledžā, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāaizpilda iesniegums.  

Papildus uzņemšanas prasības – Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto praktiskais eksāmens zobu veidošanā 13.08. plkst.11:00. Pirms eksāmena norisināsies konsultācijas - 12.08. plkst.16:30.

Reģistrācijas maksa - 5 EUR. Bankas rekvizīti:

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža Reģ. Nr. 90000022308
Valsts kase, TRELLV2X
LV44TREL970023503700B Maksājuma mērķis: 21379 kods, vārds, uzvārds, personas koda pirmā daļa, maksa par reģistrāciju

Uzņemšanas noteikumi