Nāc studēt pie mums Rīgas centrā un iegūsti darba devēju pieprasītu profesiju par valsts budžeta līdzekļiem!

Piesakoties vairākās studiju programmās, pieteikums jāpilda un dokumenti jāiesniedz katrai studiju programmai atsevišķi, bet samaksa par reģistrēšanos jāveic tikai vienu reizi.

Par dokumentu iesniegšanu tiek noteikta reģistrācijas maksa, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus un atpakaļ netiek atmaksāta.

Reģistrācijas maksa – 5 EUR.

Bankas rekvizīti:
Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža
Reģ. Nr. 90000022308
Valsts kase, TRELLV2X
LV44TREL970023503700B
Maksājuma mērķis: 21379 kods, vārds, uzvārds, personas koda pirmā daļa, maksa par reģistrāciju

Vēlos pieteikties:

Lai pieteiktos studijām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī pievienojiet visus nepieciešamos dokumentus!

* obligāti aizpildāmie lauki

Izvēlēties studiju programmu*:

Vai šī studiju programma ir Jūsu pirmā izvēle?*

Personas dati:

Vai nepieciešama dienesta viesnīca?* (prioritāte – studentiem no attālajiem reģioniem)

Pievienot dokumentus:

Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 3Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png!

Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija*

Pievienot failu

Sekmju izraksta (pielikuma atestātam par vidējo izglītību) kopija*

Pievienot failu

Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (Ja vidējā izglītība iegūta pēc 2004.gada)

Pievienot failu

Maksājuma uzdevums (reģistrācijas maksa uzņemšanai koledžā – 5 EUR)*

Pievienot failu

Medicīnas izziņas no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā kopija (veidlapa Nr.027/u)

Pievienot failu

Dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (ja atestātā/sekmju lapā/ CE lapā ir cits uzvārds)

Pievienot failu

Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija

Pievienot failu

Citi dokumenti (ja attiecināmi)

Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 14.augustam.

Lai uzrādītu dokumentu oriģinālus un noslēgtu studiju līgumu, no 17. līdz 21.augustam gaidīsim Jūs koledžā - Tomsona ielā 37, Rīgā.

Uzņemšanas komisija