Erasmus+ docēšanas mobilitātes dalībnieka veiksmes stāsts 2018./2019. studiju gadā

ERASMUS mobilitātē piedalījos ar mērķi iepazīties ar Lietuvas izglītības sistēmu, strādāt
starptautiskā studentu vidē, uzlabojot savu profesionālo kompetenci, kā arī iegūt vairāk izpratnes par mācīšanas pamatprincipiem, kā arī par teorētiskajām un praktiskajām apmācības metodēm citās ar zobārstniecību saistītajās augstskolās.

Mobilitātes laikā tikāmies ar Zobārstniecības nodaļas pasniedzējiem un studentiem.
Zobārsta asistenta un zobu higienista programmu audzēkņiem tika nolasītas lekcijas “Pregnancy and oral health”.

Apmeklējām Utenas koledžas mācību telpas, kurās teorētiskās un praktiskās apmācības
notiek vispārējo medicīnas māsu, zobārsta asistenta, kā arī zobu tehniķa profesijās. Mācību telpu apmeklējuma laikā iepazināmies ar materiāli tehnisko bāzi, pārrunājām mācību plānus, praktisko nodarbību un lekciju norises kārtību. Piedalījāmies praktiskajās nodarbībās zobu tehniķa un zobu higienista mācību programmās.

Mobilitātes laikā bija iespēja piedalīties svinīgā pasākumā “Utenas koledžas Gada
nominācijas” kopā ar Utenas koledžas starptautisko attiecību vadītāju. Apmeklējām Utenas atjaunoto un modernizēto bibliotēku, kas ļauj Utenas iedzīvotājiem gūt jaunas zināšanas un iespaidus, izmantojot bibliotēkas daudzpusīgo piedāvājumu.

Mans kā lektores ieguvums bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un jaunas komunikācijas prasmes, prezentējot lekciju citā kultūras vidē, tādējādi uzlabojot profesionālās kompetences pašreizējā darbā, kā arī apspriest turpmākās sadarbības iespējas zobārstniecības nozarē ar mūsu koledžas ilggadējiem partneriem - Utenas koledžu.

Lektore Kristīne Kvedere