Erasmus + personāla pilnveides mobilitātes pieredze Igaunijā 2018./2019. studiju gadā

Ar Tallinas Veselības aprūpes koledžu Rīgas 1. Medicīnas koledžai jau ir sena partnerība. Uz Tallinas Veselības koledžu devos kopā ar vecmāšu programmas vadītāju Madaru Juhnu. Piedalījāmies konferencē, kur guvām zināšanu un pieredzes integrāciju ar Tallinas veselības aprūpes koledžu un TTK lietišķo zinātņu universitāti, lai uzlabotu mūsu pašreizējās prasmes. Ļoti patīkama tikšanās ar farmācijas programmas vadītāju Lilianu Ruubeni, ar kuru sadarbojos jau no 2008. gada, un citiem farmācijas lektoriem.

Iepazīstoties ar studiju procesu Farmācijā, konstatējām, ka studenti daudz strādā patstāvīgi. Tiekoties ar studentiem, bijām gandarītas par to, ka visi studenti bija ļoti aktīvi un atsaucīgi. Aktīvi uzdeva jautājumus, iesaistījās mācību procesā. Ārpuss nodarbībām studenti ir aizņemti dažādos pasākumos gan koledžā, gan ārpus koledžas. Studenti apmeklē  somu valodas kursus, angļu valodas kursus, lai veiksmīgi varētu studēt ārzemēs.

Igaunijā ir pustūkstotis aptieku, un no tām katra trešā pieder farmaceitam. Likums ieviesīs ļoti lielas izmaiņas īpašumtiesībās – proti, no 2020.gada aprīļa aptiekā dominējošajai ietekmei būs jābūt tieši farmaceitam. Tas nozīmē, ka vismaz 51% aptiekas daļu noteikti ir jāpieder farmaceitam, kas tur strādā kā vadītājs.

Toties Latvijā, kad tika izdarīti grozījumi Farmācijas likumā, nosakot, ka aptiekas drīkst piederēt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ne tikai farmaceitiem, parādījās lielās aptieku ķēdes, kuru īpašniekiem pieder zāļu lieltirgotavas. Farmaceits ir kļuvis par pārdēvēju, tas diemžēl ir ļoti skumji farmaceita prestižajai profesijai.

 Apmeklējām aptieku, kur studentiem notiek praktiskās nodarbības. Aptiekas nodrošinātas ar vakcinācijas kabinetu, kur droši var vakcinēties pret gripu, ērču encefalītu. Man kā praktizējošai farmaceitei 20 gadu garumā aptiekā un pasniedzējai Rīgas 1. Medicīnas koledžā radās iespēja turpināt zināšanu apmaiņu ar partneriestādi, lai uzlabotu ne tikai personisko domāšanu, bet arī turpmākās darbības, strādājot ar citiem nozares speciālistiem un studentiem. Šī pieredze ļoti palīdzēja uzlabot pašreizējo mācību procesu organizāciju. Ieteiktu turpināt Erasmus + apmaiņas iespējas studentiem starp Rīgas 1. medicīnas koledžu un Tallinas Veselības aprūpes koledžu. Kā arī pasniedzēju mobilitāti starp abām koledžām.

Paldies Rīgas 1. medicīnas koledžai par iespēju piedalīties Erasmus + personāla pilnveides mobilitātē.

Velga Gūtmane - Rīgas 1. medicīnas koledža, lektore, farmaceite, aptiekas vadītāja