ERASMUS+ personāla pilnveides pieredze “Klaipēdos valstybine kolegija” Lietuvā 2018./2019. studiju gadā

Izvēlē piedalīties ERASMUS+ mobilitātes programmā noteicošais bija informācija par Klaipēdas koledžas atšķirīgo studiju procesa organizāciju un tā rezultātu.

Mobiliātes perioda laikā iepazināmies ar koledžas vadību un akadēmiskā personāla pārstāvjiem, katedru vadītājiem. Notika pieredzes apmaiņa par kopīgo un atšķirīgo studiju procesā. Svarīgi bija uzzināt, ka koledžā īstenotās studiju programmas gala rezultāts ir bakalaura izglītības līmenis. Apmeklējām vairākas praktiskās nodarbības un padiskutējām ar studentiem. Apmeklējām vēsturisko koledžas ēku un iepazināmies ar tur atrodošos auditoriju, aprīkojumu. Bija iespēja iepazīties ar studiju procesa plānošanu, Studiju daļas darbu. Nākamajās dienās bija iespēja iepazīties ar studentu prakses organizāciju un prakses bāzēm Klaipēdas klīnikās. Apmeklēt nodaļas, kur praktizējās mūsu koledžas studenti ERASMUS+ programmas ietvaros.

Pirms daudziem gadiem bija izveidojusies sadarbība ar Klaipēdas koledžu, bet laika gaitā tā bija mazinājusies. Atjaunot sadarbību bija arī viens no mērķiem mobilitātes programmā. Pēc mobilitātes programmas ir vairākas ieceres sadarbībai, un pirmā ir uzņemt Klaipēdas koledžas delegāciju mūsu koledžā. Ir jau saņemts uzaicinājums piedalīties “14th internacional week” konferencē 20. – 24.aprīlī 2020.gadā.

Personīgais ieguvums ir integrēt Klaipēdas koledžā izmantotās metodes savā darbā un iepazīstināt ar tām kolēģus, izvērtēt atbilstību mūsu koledžas mērķiem un stratēģijai.

Iestādes līmenī – sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestādi dažādos saskarsmes jautājumos.

Kolēģiem ieteiktu izmantot visas iespējas apmeklēt citu valstu augstākās izglītības iestādes tuvākās ārzemēs un Eiropā, lai iepazītu kopējās augstākās izglītības attīstības tendences.

Ārstniecības un farmācijas katedras vadītājs Imants Lācis un Studiju nodaļas asistente-laborante Ginta Lāce