Erasmus+ prakses mobilitātes personāla pieredze Lietuvā 2016./2017. studiju gadā

No 2016. gada 21. septembra  līdz 23. septembrim piedalījos Erasmus + prakses mobilitātes projekta pasākumos Kauņas koledžā. Ar prakses saturu esmu ļoti apmierināta. Papildināju un ieguvu jaunu informāciju par 3D printeru tehnoloģiju un to ieviešanas iespējām zobu tehniķu apmācību procesā Rīgas 1. medicīnas koledžā. Iegūtās zināšanas tagad varu salīdzināt ar Latvijas praksi un turpmāk izmantot savā pasniedzējas darbā ar studentiem.

Prakses laikā bija radoša atmosfēra un veidojās pozitīva komunikācija ar Kauņas koledžas pasniedzējiem, kuri jau daudzus gadus ir mūsu sadarbības partneri. Manas iegūtās zināšanas par jaunajām tehnoloģijām zobu tehnikā pozitīvi ietekmēs apmācības procesu Rīgas 1. medicīnas koledžā, kas, savukārt, vairos studentu konkurētspēju darba tirgū.

Ar savu ārzemju prakses pieredzi esmu iepazīstinājusi savus kolēģus un ieteikšu arī citiem pasniedzējiem piedalīties šādos projektos, jo tas dod iespēju prezentēt savu mācību iestādi starptautiskā līmenī, paplašināt savu redzesloku un iegūt plašāku skatījumu uz zobu tehniķa profesijas apmācību citās  valstīs.

Erasmus+  prakses mobilitātes ietvaros piešķirtais finansējums mani pilnīgi apmierināja. Lai piedalītos šādos projektos, saviem kolēģiem ieteikšu papildināt un pilnveidot angļu valodas zināšanas, kas dos iespējas pilnvērtīgāk diskutēt ar starptautiskajiem partneriem.

Pasniedzēja Regīna Meija