Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Rīgas 1. medicīnas koledža uzsākusi īstenot KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai’’ apstiprināto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas 1. medicīnas koledžas dienesta viesnīcā ’’ (līgums Nr.KPFI-15.2/111).

 Projekta attiecināmās izmaksas EUR 297821.50 (LVL 209310.14)*
*EUR 1 = LVL 0.702804 .
20.12.2013.

Projekta  mērķis un apraksts 10.01.2014.