Objekta apsekošanas sapulce

2014. gada 13. martā plkst. 10.00 Rīgas 1. medicīnas koledža projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas 1. medicīnas koledžas dienesta viesnīcā’’ (līgums Nr. KPFI-15.2/111) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas 1. medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkai Rīgā, Tomsona ielā 39” (Identifikācijas Nr. RPMK 2014/03-KPFI) ietvaros visām ieinteresētajām personām organizē Objekta apsekošanas sapulci.

Sīkāka informācija pieejama atklātā konkursa nolikuma 4.7.punktā. 27.02.2014.