“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress – 03.01.2018

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/003 Eiropas Reģionālā attīstības fonda  projekta Rīgas 1.medicīnas koledžas projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Rīgas 1.medicīnas koledžā  Rīgā, Tomsona ielā 37, kopš jaunā mācību gada sākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras  modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Atbilstoši projektā plānotajam tika uzsāktas projekta darbības:

  1. Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai – sagatavota iepirkuma dokumentācija un 05.12.2017. izsludināts atklāts konkurss „Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai” ID Nr. RPMK 2017/10. Šobrīd notiek saņemto pretendentu piedāvājumu vērtēšana.
  2. Ekstremālās, intensīvās un paliatīvās aprūpes moduļa izveide. Šāds modulis, kas pilnveido esošo aprīkojuma bāzi, būs pirmais, kuru izmantos medicīnas koledžas studenti – uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes, lai saskaņā ar projektā plānoto laika grafiku varētu izsludināt iepirkumu „NMP brigādes automašīnas modeļa piegāde”. 
  3. Projekta vadība – SIA „Financial Bridge Company” sniedz projekta vadības pakalpojumus un zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošina juridiskos pakalpojumus.
  4. Informācijas un publicitātes pasākumi – Rīgas 1.medicīnas koledžas tīmekļa vietnē ievietota informācija par projektu http://www.rmk1.lv/koledza/projekti/eraf/stem/item/333-eraf-stem. Izvietots pagaidu informatīvais plakāts projekta īstenošanas vietā Tomsona ielā 37.
  5. Būvuzraudzība - 11.2017. uzsākta tirgus izpēte par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu.

Informācija sagatavota 03.01.2018.