“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress – 11.04.2019.

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/003 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Rīgas 1.medicīnas koledžas projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Rīgas 1.medicīnas koledžā  Rīgā, Tomsona ielā 37, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras  modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Atbilstoši projektā plānotajam laika posmā 01.01.2019.-31.03.2019. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

1. Pabeigta ekstremālās, intensīvās un paliatīvās aprūpes moduļa izveide – darbības ietvaros turpinājās 3 komplektu piegāde: “NMPD tehniskais aprīkojums”, “Jaundzimušo intensīvas terapijas (10 soļi) komplekts”  un “Geriatrijas un paliatīvās aprūpes komplekss”.

2. Pabeigta zobārstniecības 3D iekārtas CAD CAM sistēmā iegāde un uzstādīšana.

3. Projekta vadība – darbības ietvaros SIA „Financial Bridge Company” (Edgars Kažoks) sniedz projekta vadības pakalpojumus un zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošina juridiskos pakalpojumus.

4. Informācijas un publicitātes pasākumi – Rīgas 1.medicīnas koledžas tīmekļa vietnē 11.01.2019. aktualizēta informācija par projektu.

Informācija sagatavota 11.04.2019.