“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress – 11.07.2019.

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/003 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Rīgas 1.medicīnas koledžas projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Latvijas Universitātes aģentūra ''Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža'' Rīgā, Tomsona ielā 37, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras  modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Projektā laika posmā 01.04.2019.-30.06.2019. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

1. Iesniegti un apstiprināti vienošanās grozījumi par Projekta īstenošanas laika pagarināšanu no 18 mēnešiem uz 24 mēnešiem (01.10.2017.-30.09.2019). Grozījumi veikti ai īstenotu projektā plānotās darbības, kuras ir paredzēts segt no Ministru kabineta noteikumu Nr. 533 10. un 15.7.punktā norādītā snieguma ietvara izpildes papildus finansējuma.

2. Informācijas un publicitātes pasākumi – Rīgas 1.medicīnas koledžas tīmekļa vietnē 11.04.2019. aktualizēta informācija par projektu.

Informācija sagatavota 11.07.2019.