“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress – 13.04.2018.

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/003 Eiropas Reģionālā attīstības fonda  projekta Rīgas 1.medicīnas koledžas projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Rīgas 1.medicīnas koledžā  Rīgā, Tomsona ielā 37, kopš jaunā mācību gada sākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras  modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Atbilstoši projektā plānotajam laika posmā 01.01.2018.-31.03.2018. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

  1. Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai – darbības ietvaros tika veikta iepirkuma „Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai” ID Nr. RPMK 2017/10. saņemto pretendentu piedāvājumu vērtēšana un par uzvarētāju atzīts SIA "Corvid Būve". 02.02.2018. noslēgts būvdarbu līgums. 12.02.2018. Rīgas pilsētas būvvalde saskaņoja būvdarbu uzsākšanu un iekārtots būvdarbu žurnāls. Attiecīgi 2018.gada februārī uzsākta telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai.
  2. Ekstremālās, intensīvās un paliatīvās aprūpes moduļa izveide - darbības ietvaros tika turpināts darbs pie iepirkuma „NMP brigādes automašīnas modeļa piegāde” tehniskās specifikācijas izstrādes un 31.01.2018. izsludināts konkurss. Pēc pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas 16.03.2018. pieņemts lēmums par konkursa uzvarētāju SIA "Sertikon Latvija" un 29.03.2018. noslēgts līgums. Darbības ietvaros izstrādāta iepirkumu dokumentācija un 22.03.2018. izsludināts iepirkums "NMP brigādes medicīniskā aprīkojuma un jaundzimušo intensīvās terapijas (10 soļi) komplekta piegāde".
  3. Zobārstniecības 3D iekārtas CAD CAM sistēmā iegāde un uzstādīšana - darbības ietvaros uzsākst darbs pie iepirkuma "3D iekārtas CAD CAM mini un apmācību programmas modelēšanai uz CAD CAM piegāde" tehniskās specifikācijas izstrādes.
  4. Projekta vadība – Darbības ietvaros SIA „Financial Bridge Company” (Edgars Kažoks) sniedz projekta vadības pakalpojumus un zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošina juridiskos pakalpojumus. Aktivitātes ietvaros 31.01.2018. noslēgts darba līgums ar projekta vadītāja asistentu.
  5. Informācijas un publicitātes pasākumi – Rīgas 1.medicīnas koledžas tīmekļa vietnē 03.01.2018. aktualizēta informācija par projektu.
  6. Būvuzraudzība - darbības ietvaros 15.11.2017. uzsāktā tirgus izpēte par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu tika pārtraukta un precizējot darba uzdevumu 23.01.2018. uzsākta atkārtota tirgus izpēte. Ar izvēlēto pretendentu SIA "BCK Konsole" 01.02.2018. noslēgts būvuzraudzības līgums un uzsākti darbi.

Informācija sagatavota 13.04.2018.