“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress – 13.10.2018.

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/003 Eiropas Reģionālā attīstības fonda  projekta Rīgas 1.medicīnas koledžas projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Rīgas 1.medicīnas koledžā  Rīgā, Tomsona ielā 37, kopš jaunā mācību gada sākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras  modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Atbilstoši projektā plānotajam laika posmā 01.07.2018.-30.09.2018. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

  1. Ekstremālās, intensīvās un paliatīvās aprūpes moduļa izveide – darbības ietvaros turpinās 2 komplektu “NMPD tehniskais aprīkojums” un “Jaundzimušo intensīvas terapijas (10 soļi) komplekts” piegāde. Kā arī uzsākta komplekta “Geriatrijas un paliatīvās aprūpes komplekss” piegāde.
  2. Zobārstniecības 3D iekārtas CAD CAM sistēmā iegāde un uzstādīšana – darbības ietvaros tika organizēts iepirkums 3D iekārtas iegādei un noslēgts līgums.
  3. Projekta vadība – darbības ietvaros SIA „Financial Bridge Company” (Edgars Kažoks) sniedz projekta vadības pakalpojumus un zvērināts advokāts Jānis Spilve nodrošina juridiskos pakalpojumus.
  4. Informācijas un publicitātes pasākumi – Rīgas 1.medicīnas koledžas tīmekļa vietnē 13.07.2018. aktualizēta informācija par projektu.

Informācija sagatavota 13.10.2018.