“STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1.medicīnas koledžā” īstenošanu – 01.10.2017

2017.gada 21.jūnijā Rīgas 1.medicīnas koledža  un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza Vienošanos par Eiropas Reģionālā attīstības fonda  projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana Rīgas 1. medicīnas koledžā” īstenošanu.

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 8.1.4.0/17/I/003

Projekta īstenotājs: Rīgas 1.medicīnas koledža

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2017.–31.03.2019. (18 mēneši)

Projekta finansējums: 408 578,00 EUR, tajā skaitā ERAF ieguldījums 85%

Projekta mērķis:  ir, veicot infrastruktūras modernizēšanu STEM veselības aprūpes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās „Ārstniecība”, „Farmācija” un „Māszinības”, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmās „Zobārstniecība” un arodizglītības programmās „Zobārstniecība” un „Māszinības”, uzlabot studiju/mācību vidi Rīgas 1.medicīnas koledžā.

Projekta kopsavilkums. Koledža projekta ietvaros modernizēs deviņas izglītības tematiskajā jomā „Veselības aprūpe” esošās STEM izglītības programmas. Četras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: Farmācija (41725) ar farmaceita asistenta kvalifikāciju, Ārstniecība (41721) ar vecmātes kvalifikāciju, Māszinības (41723) ar māsas kvalifikāciju, Ārstniecība (41721) ar ārsta palīga kvalifikāciju. Divas profesionālās vidējās izglītības programmas: Zobārstniecība (35b724001) ar zobu tehniķa kvalifikāciju, Zobārstniecība (35b724001) ar zobārstniecības māsas kvalifikāciju. Un trīs arodizglītības programmas: Zobārstniecība (35a724001) ar zobārsta asistenta kvalifikāciju, Māszinības (35a723001) ar māsas palīga kvalifikāciju (uz vidējās izglītības bāzes), Māszinības (32a723001) ar māsas palīga kvalifikāciju (uz pamatizglītības bāzes).


Projekta ietvaros paredzētas šādas darbības un rezultāti:

  1. Telpu labiekārtošana mācību procesa uzlabošanai (labiekārtotas un pielāgotas – 8 telpas);
  2. Ekstremālās, intensīvās un paliatīvās aprūpes moduļa izveide (iegādāts un uzstādīts studiju procesa pilnveidošanai nepieciešamais aprīkojums – 3 komplekti):
    1. NMPD tehniskais aprīkojums;
    2. Jaundzimušo intensīvās terapijas (10 soļi) komplekts;
    3. Geriatrijas un paliatīvās aprūpes komplekss;
  3. Zobārstniecības 3D iekārtas CAD CAM sistēmā iegāde un uzstādīšana (iegādāta un uzstādīta 3D iekārta CAD CAM sistēmā – 1 komplekts).

Informācija sagatavota 01.10.2017.