Vizīte Francijā Erasmus+ mobilitātes programmā 2015./2016. studiju gadā

No 21.09.2015. līdz 25.09.2015. Erasmus+ pieredzes apmaiņas pedagogu un darbinieku mobilitātes programmas ietvaros noritēja Rīgas 1. medicīnas koledžas vizīte Francijā, Savojas reģiona skolu Renjērā. Vizītē piedalījās direktores vietniece profesionālajā apmācībā Sendija Špacs-Daģe un zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža.

Vizītes ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledžas pārstāves piedalījās Renjēras skolas māsu palīgu izglītības programmas audzēkņu praktiskajās nodarbībās, apmeklēja skolas prakses bāzes – CHAL – Centre Hospitalier Alpes Leman, pieaugušo aprūpes centru ANDREVETAN HOSPITAL (La Roche sur Foron) u.c.

Vizītes rezultātā ar Renjēras skolas vadību tika ievadītas sarunas par studentu prakses apmaiņas iespējām jau šajā mācību gadā.