Lekcija

Lekcija LU R1MK studentiem un docētājiem par komunikāciju veselības aprūpes komandā COVID-19 apstākļos