Pasākums

Svinīgais pasākums attālināti farmaceita asistenta specialitātes absolventiem