Pasākums

Svinīgais pasākums farmaceita asistenta specialitātes absolventiem