Pasākums

“Tikšanās ar zvaigzni”

Ievads specialitātē I kursu studentiem