Studentiem

Valsts noslēguma pārbaudījuma praktiskā daļa ārsta palīgu III kursa stdentiem