Studentiem

Valsts noslēguma pārbaudījums ārsta palīga specialitātes III D1 kursa studentiem