Studentiem

Valsts noslēguma pārbaudījums ārsta palīga specialitātes III D2 kursa studentiem